Svar på fler frågor och min nästa diabeteshjälte Johnny Ludvigsson!

svar på frågorna om att ta spruta i armen och om kolhydrater med insulin sänker blodsockret mer effektivt.